Solis d.o.o.

Industrijska 4

33 520 Slatina

Lokacija skladišta: Ulica Ivana Česmičkoga 25

48 000 Koprivnica

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka

08.00-15.00

Kontakt osoba: 

Lucijan Štajdohar

mob. +38598/9765430